Ingen palmolja i min tank!

EU-kommissionen har just nu ett unikt tillfälle att fasa ut palmolja från drivmedel i hela EU. Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström står därför inför ett avgörande beslut. Uppmana Cecilia Malmström och övriga kommissionen att agera.

Den akuta klimatkrisen kräver att vi slutar elda fossila bränslen. Ett omfattande arbete pågår nu för att ställa om men det gäller att inte välja nya lösningar som skapar mer problem. Över hälften av biodrivmedlen i Europa består av palmolja. Palmoljeplantager orsakar omfattande regnskogsskövling med stora förluster av biologisk mångfald. Drivmedel av palmolja kan orsaka upp till tre gånger så höga växthusgasutsläpp som fossila drivmedel. Ändå stödjer EU palmolja som ett ”grönt biodrivmedel”.

Den 1 februari 2019 kan EU- kommissionen besluta att sätta stopp för detta. EU-parlamentet har röstat för att sluta gynna palmolja i biodiesel som ett ”grönt bränsle”, men nu är det upp till EU-kommissionen att genomföra det.

Tala om för EU-kommissionen: Ingen palmolja i min tank!

EU har under många år subventionerat palmolja i biobränsle. Det har gett en destruktiv industri en grön image. Hundratusentals hektar regnskog har förstörts och ersatts med enorma oljepalmsplantager på grund av EU ländernas stora efterfrågan.

När orangutangerna berövas sina naturliga levnadsområden, drabbas de av svält. När de äter palmoljefrukter från plantagerna blir de skjutna. Att bränna miljarder liter av palmolja som bränsle i fordon får krisen att eskalera. Om vi fortsätter, är risken stor att orangutangerna, bland de intelligentaste och närmaste släktingarna vi har, snart är utrotade.  Och med dem en hel rad av arter som har de malaysiska och indonesiska regnskogarna som hem.

Vi kan skydda orangutangerna, regnskogen och lokalsamhällena från palmoljeförödelse – men vi måste agera nu!

Tala om för EU-kommissionen: Ingen palmolja i min tank!

Genom ett stort upprop i maj 2018, lyckades närmare 100 000 européer få EU att anta en genomgripande lag för att fasa ut palmolja i biodiesel eftersom det anses vara en ”högriskgröda” ur ett klimatperspektiv.

Den överenskomna lagen kräver att “högriskbiobränslen” som t.ex. palmolja ska fasas ut och kräver transparens från oljeföretag om biobränsleanvändning.

Men om inte EU-kommissionen tar sitt beslut, med en bindande akt, den 1 februari 2019, kommer palmoljelobbyister att pressa EU att behålla smutsig palmolja i våra tankar många år framåt.

Tillsammans kan vi reducera efterfrågan för smutsig palmolja och tvinga palmoljeproducerande länder att bli seriösa i att stoppa avskogningen.

Tala om för EU-kommissionen: Ingen palmolja i min tank!